Νέα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με γνωστοποίηση της αρμόδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 43942/4026) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στα πλαίσια λειτουργίας του ΗΜΑ ανακοινώθηκε επιπλέον και η υποχρεωτικ

Περισσότερα