Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Υπηρεσίες / Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Παρουσίαση Εταιρείας

egis Ε.Π.Ε.

Όραμα του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ – e.g.i.s. είναι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο χώρο της συμβουλευτικής και η εδραίωση ως εξειδικευμένος σύμβουλος στο χώρο της τεχνολογίας & ανάπτυξης σε Διεθνές επίπεδο. 

Η egis Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογίας. 

Στρατηγική της είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση πρωτοβουλιών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Είναι μέλος των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών δικτύων πληροφόρησης και συνεργασίας. Επιπλέον είναι εγγεγραμμένος σύμβουλος σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και Ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Η egis Ε.Π.Ε. είναι μέλος του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙΝΟ-ΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που ιδρύθηκε το 1993 και έχει φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, Κωνσταντινούπολη και Σόφια.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

οργάνωσης επιχειρήσεων

 • βιομηχανική διοίκηση & οργάνωση παραγωγής
 • οργάνωση πωλήσεων & marketing
 • οργάνωση διαδικασιών παραγωγής
 • χωροταξική οργάνωση εργοστασίων
 • σχεδιασμός και εκτέλεση ερευνών αγοράς
 • strategic marketing plan

βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

 • τεχνολογική ανάπτυξη
 • στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • ανασχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών
 • αναπτυξιακά έργα

διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας

 • συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001
 • συστήματα διαχείρισης HACCP – ανάλυσης κινδύνων
 • κρίσιμων σημείων ελέγχου
 • συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS
 • συστήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

περιφερειακή ανάπτυξη

 • Ενεργειακά & περιβαλλοντικά έργα
 • μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης
 • ανάπτυξη αγροτικού τομέα
 • υποστήριξη και ανασχεδιασμός οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 διαχείρισης έργων

 • αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για μονάδες όλων των μεγεθών καθώς και για οργανισμούς
 • υποβολή μελετών και τεχνικών δελτίων για χρηματοδότηση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
 • διοικητική και οικονομική διαχείριση υλοποιούμενων έργων & προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα & ΑΠΕ

 • Φ/Β Συστήματα στέγης ή ταράτσας
 • Φ/Β Συστήματα σε χωράφι ή οικόπεδο
 • Μελέτες & υποστήριξη εγκατάστασης ανεμογεννητριών
 • Μελέτη, διαχείριση & εγκατάσταση υδροηλεκτρικών έργων

 

 Στελέχη & Συνεργάτες


Δρ. Πασχαλίδης Σωτήριος - Διδάκτωρ Φυσικής της ατμόσφαιρας & Χημείας Ρύπανσης- Διευθύνων Σύμβουλος, ειδίκευση στην διοίκηση και υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.

Δρ. Θάλεια Μπελάλη – Ψυχολόγος & Κοινωνιολόγος – Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & θεμάτων υγείας.

Ευάγγελος Καμπαρτίνας – Οικονομολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση εθνικών & ευρωπαϊκών έργων προγραμμάτων χρηματοδότησης

Σταφυλίδης Βλαδίμηρος – Μηχανολόγος Μηχανικός – Υπεύθυνος τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας - Διαχείριση Επενδυτικών & Αναπτυξιακών Σχεδίων

Βασίλειος Παπαδάκης- Οικονομολόγος- Διαχείριση εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης

Φυντικάκης Μιχαήλ – Φαρμακοποιός Msc – Σύνταξη & Διαχείριση Επενδυτικών & Αναπτυξιακών Σχεδίων

Ανδρέου Χριστίνα – Εμπειρογνώμων Βιωσιμότητας- Συνεργάτης Σύμβουλος

Θωμαϊδου Ευαγγελία – Διοίκηση Επιχειρήσεων- Διαχείριση εθνικών & ευρωπαϊκών έργων χρηματοδότησης- Γενικές διοικητικές λειτουργίες και επικοινωνίες του Ομίλου

Μπαμπλέκη Αριάδνη – Οικονομολόγος – Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων

Μαλαματού Κέλλυ- Ψυχολόγος- Γλωσσολόγος- Διαχείριση εθνικών & ευρωπαϊκών έργων χρηματοδότησης

 

Η e.g.i.s. είναι ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥMΒΟΥΛΟΣ στις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις και Ευρωπαϊκά ιδρύματα:
• Εμπορικά Επιμελητήρια - τοπικά και εθνικά
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Κέντρα Αναδιανομής (Value Research Centers)
• Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (EIC)
• Aλλοι φορείς που ασχολούνται με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και θέματα τεχνολογίας σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

1. DG Εξωτερικών Σχέσεων - TACIS Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (Ref. No ELL18245)
Χρονολογία : 1993- σήμερα
2. DG Βιομηχανία - Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994- σήμερα
3. DG Απασχόληση Κοινωνικές Υποθέσεις(ESF)- Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994- σήμερα
4. DG Μεταφορές - Τομέας Περιβάλλον - Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994 - σήμερα
5. DG Ανάπτυξη - Τομέας Περιβάλλον- Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994- σήμερα.
6. DG Περιβάλλον- Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (Ref. No ΑΜΙ/94/020444)
Χρονολογία : 1994- σήμερα
7. DG Περιφερειακή Ανάπτυξη - Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994- σήμερα
8. DG Ενέργεια - Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1994- σήμερα
9. DG Πολιτική Επιχειρήσεων, Εμπόριο & Τουρισμός- Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (Ref. No 111/ C, D, F, J)
Χρονολογία : 1994- σήμερα
10. COHESION FUNDS DIRECTION Εγγεγραμμένος Σύμβουλος
Χρονολογία : 1993-σήμερα
11. UNDP(United Nations Development Program) Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (Ref. No 07072)
Χρονολογία : 1994- σήμερα
12. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency)
Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (Ref. No EEA/CONS1/H)
13. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας(European Foundation for the Improvement of living and Working Conditions- Εγγεγραμμένος Σύμβουλος (No. 1/9)
Χρονολογία : 1995- σήμερα

 

ΈΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

• Επιχειρησιακά Προγράμματα
• Πληροφορική & Διαδίκτυο
• Περιβάλλον & Ενέργεια
• Εκπαίδευση & Αθλητισμός
• Καταναλωτικά
• Υποστήριξη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Πολιτιστικά
• Κοινωνικές Δράσεις & Πολιτική
• Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας

Ενδεικτικά Έργα:

«ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Υποστήριξη, Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 & ISO 14001
Χρονολογία: 2014-2015
Προϋπολογισμός: 12.915.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ O.E.- «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ»
Χρονολογία: 2012-2013
Προϋπολογισμός: 24.600.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές»
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 140.346,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εναλλακτικός Τουρισμός»
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 65.254,81 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

«ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.», Έρευνα αγοράς πελατών (FYROM-CYPRUS-BULGARIA), Στρατηγικό Πλάνπ & Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 18.450.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ELTEK Ε.Π.Ε.», Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801 και αναβάθμιση ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 24.600.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«EL.ST.AR Α.Ε.», Εγκατάσταση Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 12.300.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ - Πρόγραμμα: «ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 61.344,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Θειόπουλος Ιωάννης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Digi-Retail»
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 16.997,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ - Πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 400.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 110.233,63 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

BUSINESS PORTAL COSMOS 4U–SERVICES: Κατασκευή CMS, Μετάφραση CMS, Προώθηση Ενημερωτικών Δελτίων GOOGLE ANALYTICS & SEO
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 18.942.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

«BRINX Α.Ε.», Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότηατς ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 17.850.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΕ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 26.318,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 10.330,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 34.015,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL ΕΠΕ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 8.480,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΛΕΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 5.018,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΛΑΙΔΟΥ Χ. - ΜΑΥΡΙΔΟΥ Θ. ΟΕ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 27.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 6.767,88 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 39.075,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΦΛΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 5.026,61 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 14.395,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL ΕΠΕ - Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 149.829,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ - Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 149.846,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 111.406,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΡΑΣΙΔΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 96.142,82 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ-ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ - Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 127.900,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 101.000,00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

VP/2006/018 (“ENEA preparatory action on active ageing and mobility of elderly people”) “Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ενεργοποίηση και την κινητικότητα των ηλικιωμένων» από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 3D – 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - Δήμος Θεσσαλονίκης – Δ.Ε.Ε.Κ.Μ.Ε.
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 250.250,50 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΣΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – ΜΕΤΡΟ 2.7 – ΔΡΑΣΗ 2.7.5 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ & ΠΜΕ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 147.220,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

STUDIO PRESTIGE - ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 98.836,24 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 81.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 52.477,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – «ΠΡΕΣΠΑ» - ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 100.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Ζ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - Μέτρο 2.11.1 - «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 65.985,10 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΙΟΥΡΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 39.580,42 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ – ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 181.590,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΙΚΗΣ ΑΒΕΕ - ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 183.474,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 219.655,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

A. KOΥΚΙΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ – WOODYLINE – ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 289.440,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ –ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 344.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

MOBILE DI QUALITA ABEE – ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 92.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΡΜΑ CANGY ΕΠΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 84.408,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 88.512,50 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 101.679,21Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

LIFE – ENVIRONMENT 2004-2005 – EDIT – Business and Cultural Development Centre (KEPA)
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 750.330,00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Σχέδια συνεργασίας και ανταλλαγών για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας – MATURE – Δήμος Δράμας
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 449.605,16 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Βενετίας, Ιταλίας - Town Twinning
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Βισαλτίας με τους Δήμους Maardu, Εσθονία & Xaghra, Μάλτα - Town Twinning
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Φλώρινας με τους Δήμους Cesis, Λετονία & Tarxien, Μάλτα - Town Twinning
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος 

COOKIES- Creating Objective Outlooks in Educating Schoolkids, Prince Program-Euro, one currency for Euro
Χρονολογία: 2002 - 2003
Προϋπολογισμός: 335,691.2 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

RES & RUE Dissemination – Energy production by small equipment – Altener program
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 1,284,310 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Εστιαιώτιδας Τρικάλων με το Δήμο Παλντίσκι, Εσθονίας - Town Twinning
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 92,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δύο επιστημονικές καμπάνιες στη Bretagne, Γαλλία - «OCEANO-NOX»
Χρονολογία: 1988-1989
Προϋπολογισμός: 2,500,000 Euro
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

Ωκεανογραφική καμπάνια με το γερμανικό ωκεανογραφικό "POLARSTERN" στα πλαίσια ενός προγράμματος της Γερμανικής κυβέρνησης.
Χρονολογία: 1988
Προϋπολογισμός: 3,000,000 Euro
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

Περιβαλλοντικές μελέτες στην Αλβανία-Tempus Program
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 122,600 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

Οικολογικό Πανηγύρι Γενική Διεύθυνση XXVI.
Χρονολογία: 1995
Προϋπολογισμός: 100,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Μελέτη για την ίδρυση ενός κέντρου μεταπτυχιακής εκπαιδευσης σε θεματα προστασίας περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο "Neofit Rilski" στο Blagoevrgrad της Βουλγαρίας - Tempus Program
Χρονολογία: 1995
Προϋπολογισμός: 40,400 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Σχέδια συνεργασίας και ανταλλαγών για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας – MATURE – Δήμος Δράμας
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 449.605,16 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Βενετίας, Ιταλίας - Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Βισαλτίας με τους Δήμους Maardu, Εσθονία & Xaghra, Μάλτα - Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Φλώρινας με τους Δήμους Cesis, Λετονία & Tarxien, Μάλτα - Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Εστιαιώτιδας Τρικάλων με το Δήμο Παλντίσκι, Εσθονίας - Town Twinning
Χρονολογία: 2002 
Προϋπολογισμός: 92,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, ΔΕΚΑΕ Τρικάλων
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 6,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δημιουργία οικοτουριστικού πακέτου Νομού Ροδόπης – Αναπτυξιακή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση του οικοτουρισμού - Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ροδόπης
Χρονολογία: 2001-2002
Προϋπολογισμός: 22,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δημιουργία οικοτουριστικού πακέτου Νομού Δράμας – Αναπτυξιακή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση του οικοτουρισμού – Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δράμας
Χρονολογία: 2001-2002
Προϋπολογισμός: 26,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Ανάπτυξη μοντέλου μέτρησης ρύπανσης στην Υπερνομαρχία Καβάλας-Δράμας, Life - Environment, Υπερνομαρχία Καβάλας-Δράμας
Χρονολογία: 1999-2001
Προϋπολογισμός: 550,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σάμου» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας - Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σάμου
Χρονολογία: 1998-1999
Προϋπολογισμός: 30,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Προστασία και διαχείριση ορεινού όγκου Ροδόπης – Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δράμας, Ροδόπης
Χρονολογία: 1996-1998
Προϋπολογισμός: 46,955 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ιδιωτικός
τομέας

• PILUX Α.Ε.
• DANPEX Α.Ε.
• ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ
• ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ
• PRODIPLAST A.E.
• Γ & Κ ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε.
• ΒΙΚΗ Α.Ε.
• ΖΑΝΑΕ Α.Ε.
• ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
• NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• ΣΑΛΙΓΚΑΡ Α.Ε.
• ΣΕΡΚΟ Α.Ε.
• ΑΦΟΙ ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
• SINMAR A.E.
• ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΛΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• Α.ΖΗΣΙΟΣ Α.Ε.
• ΣΙΤΟΣ Α.Ε.
• AS COMPANY
• Γ.ΝΕΤΣΙΚΑΣ & Γ.ΣΙΩΤΑΣ
• ΒΙΟΚΑΛΠ
• ΖΥΘΟΠΟΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
• ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ
• DROP DESIGN A.E.
• ATLAS A.E.
• ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
• Ι.ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFT HARD Α.Ε.
• DATA R.C. A.E.
• ΚΕΚ – ΜΙΣΤΡΑΛ
• ΚΕΚ – ΠΡΑΞΙΣ
• ΙΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
• ΕΠΙΓΡΑΦΗ – Ι.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
• Ζ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ – ΦΟΥΛΙΑ ΑΕ
• AQUACHEM ΕΠΕ
• ΜΕΓΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΕ
• FUN PLANET ΕΠΕ
• ΑΒΚΟΜ Α.Ε.
• ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.
• ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFTHARD AE
• ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΠΕ
• ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ
• DOMISSIMA Α.Ε.
• Ν.ΩΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
• BALKAN EXPORT A.E.
• E.A.Σ ΡΟΔΟΠΗΣ
• CRYSTAL A.E.
• CREAM LINE A.E.
• ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. ΑΤΕΒΕ
• ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε-KOURASANIT
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.ΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ
• ΜΑΚ ΛΑΡΕΝ Ε.Π.Ε.
• ΙΩΑΝ.ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΩΤ.ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
• ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Ε. - ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
• ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. - IMPEX Ε.Π.Ε.
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΩΜΠΑΠΑ Α.Ε. – ΛΥΓΚΟΣ Α.Ε.
• ΒΑΡΔΑΚΗΣ
• UNISPED ΕΠΕ
• ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
• IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
• ΕΝΕΠΡΟΤ – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

δημόσιος
τομέας


• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
• Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
• Δ.Ε.Ε.Κ.Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
• ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ - ΗΜΑΘΙΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΛΙΠΠΩΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ - ΡΟΔΟΠΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΡΟΔΟΠΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΕΧΡΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΕΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ


Επιστροφή...