Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Υπηρεσίες / Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Επιχειρηματική Ανάπτυξη & Τεχνολογία

Η egis Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογίας.


Στρατηγική της είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση πρωτοβουλιών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Είναι μέλος των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών δικτύων πληροφόρησης και συνεργασίας. Επιπλέον είναι εγγεγραμμένος σύμβουλος σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και Ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εξής τομείς:

  • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη & βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλειας
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Έργων

 

Επιχειρησιακά Έργα & Μελέτες:

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ- MODERNANALYTICS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 620.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 868.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 744.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 3.472.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TUV AUSTRIA HELLAS Ltd
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προώθηση των πωλήσεων 
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 1.353.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): Προετοιμασία, Καταγραφή, Διοίκηση & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 3.997.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» 
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 6.150Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» 
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 4.920.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

MAKTE Ε.Π.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προετοιμασία, Καταγραφή, Διοίκηση & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 3.075.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» 
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 4.920.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΚΙΟΤΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)-ΕΣΠΑ» 
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 3.710.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 861.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

SANITEC Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 861.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ELTEK Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Processing in New Conditions- Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 2.460.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΕΖΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ E.E.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Πλάνο Marketing, Προώθηση, Διαφημιστική Καμπάνια Πωλήσεων, οργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας με flyers 
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 14.268.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

HELP ΚΟΙν.Σ.ΕΠ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KEAT» & Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προώθηση & Πωλήσεις 
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 500.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΒΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): Προετοιμασία, Καταγραφή & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 954.79Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ O.E.
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ» 
Χρονολογία: 2012-2013
Προϋπολογισμός: 24.600.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» 
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 140.346,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Εναλλακτικός Τουρισμός»
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 65.254,81 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

GYM PARK Ε.Π.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Πώληση Πάρκου Γυμναστικής 
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 1.046.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 61.344,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Θειόπουλος Ιωάννης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Digi-Retail»
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 16.997,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 400.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» 
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 110.233,63 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

BUSINESS PORTAL COSMOS 4U–SERVICES
Κατασκευή CMS, Μετάφραση CMS, Προώθηση Ενημερωτικών Δελτίων GOOGLE ANALYTICS & SEO
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 18.942.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 1.190.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

EUROCERT Α.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 848.70.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

PROTON BANK Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προσέλκυση Επενδυτών
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 738.00.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ATTICA BANK
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: « Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς δράσης Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο/Υπηρεσίες»- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προσέλκυση Επενδυτών
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 4.428.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

IONIKI EIF
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Μελέτη οργάνωσης & λειτουργίας της εταιρείας στην παραγωγή καλτσών & καλσόν “SUPERIOR UNDIES SA”
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 18.450.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Επιλογή & Εγκατάσταση Επιχειρηματικών Πάρκων
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 9.840.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 79.964,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ. ΔΡΙΜΟΝΗΤΗΣ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

BRINX Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 2.380.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ETILKA Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

AME Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

DELTA LOGISTICS Ε.Π.Ε.
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ» 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 5.950.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

SANITEC Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «INTERREG III C ENTREPRENEURSHIP SUPPORT FOR SMALL AND VERY SMALL ENTERPRISES » 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 6.723,50Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,50 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΟΖΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΡΜΙΟΝΗ Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

IN FASHION Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

OPUS A. BOUZAKIS O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 26.318,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 10.330,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 34.015,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL Ε.Π.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 8.480,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΛΕΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 5.018,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΛΑΙΔΟΥ Χ. - ΜΑΥΡΙΔΟΥ Θ. Ο.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 27.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 6.767,88 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 39.075,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΦΛΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 5.026,61 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 14.395,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL ΕΠΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 149.829,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 149.846,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 111.406,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΡΑΣΙΔΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 96.142,82 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ-ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 127.900,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΕΤΡΟ 2.7 – ΔΡΑΣΗ 2.7.5 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ & ΠΜΕ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 147.220,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

STUDIO PRESTIGE
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 98.836,24 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 81.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 52.477,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΡΕΣΠΑ»
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 100.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Ζ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Μέτρο 2.11.1 - «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 65.985,10 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΙΟΥΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 39.580,42 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ
ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 181.590,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΙΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 183.474,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 219.655,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

A. KOΥΚΙΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
WOODYLINE – ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 289.440,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 344.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

MOBILE DI QUALITA ABEE
ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 92.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΡΜΑ CANGY ΕΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 84.408,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 88.512,50 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 101.679,21Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 88.860,80 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΚΥΖΕΡΙΔΗ ΟΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 77.476,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 97.031,18 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 99.195,59 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 2.7.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 352.355,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΠΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 2.7.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 118.109,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Χρονολογία: 2001-2002
Προϋπολογισμός: 60,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού - Cluster 
Χρονολογία: 1998-99 
Προϋπολογισμός: 617, 000 Euro
Θέση: Συντονιστής Έργου

«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Α.Ε.» - RETEX
Μελέτη ποιοτικού ελέγχου κατά ISO 9001
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 29,500 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Βιομηχανία Κονσερβοποίησης φρούτων - CRAFT (BRITE-EURAM)
Ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας, χαμηλού κόστους 
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 15,000 Euro
Θέση: R&D Σύμβουλος

INTERPRISE '95 : Βουλγαρία
Χρονολογία: 1994-1995
Προϋπολογισμός: 120,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος 

«DANPEX Α.Ε.» - RETEX
Μελέτη της εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 29,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Έργα & Μελέτες Υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 101.000,00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Θεσσαλονίκης – Δ.Ε.Ε.Κ.Μ.Ε.
VP/2006/018 (“ENEA preparatory action on active ageing and mobility of elderly people”) “Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ενεργοποίηση και την κινητικότητα των ηλικιωμένων» από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 3D – 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Χρονολογία: 2006 
Προϋπολογισμός: 250.250,50 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Δράμας
Σχέδια συνεργασίας και ανταλλαγών για τη βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας – MATURE 
Χρονολογία: 2004 
Προϋπολογισμός: 449.605,16 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Βενετίας, Ιταλίας
Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος 

Αδελφοποίηση Δήμου Βισαλτίας με τους Δήμους Maardu, Εσθονία & Xaghra, Μάλτα
Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Φλώρινας με τους Δήμους Cesis, Λετονία & Tarxien, Μάλτα
Town Twinning
Χρονολογία: 2003 
Προϋπολογισμός: 98,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αδελφοποίηση Δήμου Εστιαιώτιδας Τρικάλων με το Δήμο Παλντίσκι, Εσθονίας
Town Twinning
Χρονολογία: 2002 
Προϋπολογισμός: 92,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΚΑΕ Τρικάλων
Δημιουργία βάσης δεδομένων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων 
Χρονολογία: 2002 
Προϋπολογισμός: 6,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ροδόπης
Δημιουργία οικοτουριστικού πακέτου Νομού Ροδόπης – Αναπτυξιακή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση του οικοτουρισμού 
Χρονολογία: 2001-2002 
Προϋπολογισμός: 22,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δράμας
Δημιουργία οικοτουριστικού πακέτου Νομού Δράμας – Αναπτυξιακή μιας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση του οικοτουρισμού
Χρονολογία: 2001-2002 
Προϋπολογισμός: 26,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Υπερνομαρχία Καβάλας-Δράμας
Ανάπτυξη μοντέλου μέτρησης ρύπανσης στην Υπερνομαρχία Καβάλας-Δράμας, Life - Environment 
Χρονολογία: 1999-2001 
Προϋπολογισμός: 550,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

 Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Σάμου
«Υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σάμου» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας
Χρονολογία: 1998-1999
Προϋπολογισμός: 30,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δράμας, Ροδόπης
Προστασία και διαχείριση ορεινού όγκου Ροδόπης
Χρονολογία: 1996-1998 
Προϋπολογισμός: 46,955 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Περιβάλλον & Ενέργεια:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
LIFE + ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 679.307,00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Business and Cultural Development Centre (KEPA)
LIFE – ENVIRONMENT 2004-2005 – EDIT 
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 750.330,00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

RES & RUE Dissemination – Energy production by small equipment – Altener program
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 1,284,310 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Ολοκληρωμένος προγραμματισμός δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Κέχρου - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Χρονολογία : 2002 
Προϋπολογισμός: 28,938 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Κεραμωτής
Προστατεύω τις ρίζες μου- Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Χρονολογία : 2002 
Προϋπολογισμός: 16,644 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Ωραιοκάστρου
Το δάσος η ζωή μας- Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Χρονολογία : 2002 
Προϋπολογισμός: 16,649 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος 

Δήμος Σαπών
Ολοκληρωμένος προγραμματισμός δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Σαπών - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Χρονολογία : 2002 
Προϋπολογισμός: 27,275 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Λαγκαδά
Προστασία της λίμνης Κορώνειας - Δήμος Λαγκαδάς - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Χρονολογία : 2002
Προϋπολογισμός: 29,241 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Θερμαϊκού
Τρίαινα – Προστασία των ακτών - Δήμος Θερμαϊκού- Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Χρονολογία : 2002 
Προϋπολογισμός: 15,000 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Ιάσμου
Ολοκληρωμένος προγραμματισμός δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Ιάσμου - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Χρονολογία : 2002
Προϋπολογισμός: 28,850 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών
Χρονολογία : 2002
Προϋπολογισμός: 29,300 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Υιοθέτηση Υδροβιότοπου Επανομής – Υιοθετώ & Προστατεύω 2001, ΓΓΝΓ
Χρονολογία : 2001- 2002
Προΰπολογισμός: 8,800 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δύο επιστημονικές καμπάνιες στη Bretagne, Γαλλία - «OCEANO-NOX» 
Χρονολογία: 1988-1989
Προϋπολογισμός: 2,500,000 Euro
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

Ωκεανογραφική καμπάνια με το γερμανικό ωκεανογραφικό "POLARSTERN" στα πλαίσια ενός προγράμματος της Γερμανικής κυβέρνησης.
Χρονολογία: 1988
Προϋπολογισμός: 3,000,000 Euro
Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

Περιβαλλοντικές μελέτες στην Αλβανία-Tempus Program 
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 122,600 Euro
Θέση: Συντονιστής Eργου

Οικολογικό Πανηγύρι Γενική Διεύθυνση XXVI.
Χρονολογία: 1995
Προϋπολογισμός: 100,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Μελέτη για την ίδρυση ενός κέντρου μεταπτυχιακής εκπαιδευσης σε θεματα προστασίας περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο "Neofit Rilski" στο Blagoevrgrad της Βουλγαρίας - Tempus Program
Χρονολογία: 1995
Προϋπολογισμός: 40,400 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Πληροφορική & Διαδίκτυο: 

BUSINESS PORTAL COSMOS 4U–SERVICES
CONSTRUCTION CMS, TRANSLATION CMS, PROMOTION NEWSLETTERS GOOGLE ANALYTICS & SEO
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 18.942.00Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

EGIS ΕΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Μέτρο: 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες»
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 9.160,16 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Μέτρο: 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες»
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 7.859,45 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

 OETTLI ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 133.131,44 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΛΑΡΙΣΑ
WIRELESS HOTSPOTS-ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 22.949,98 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΛΑΜΙΑ
WIRELESS HOTSPOTS-ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 22.049,98 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 44,200 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 248.885,73 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΡΑΝΙΟ ΦΙΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 39.151,11 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 80.020 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

SAFE-BORDERS
Information actions on Internet Safety
Χρονολογία : 2002
Προϋπολογισμός: 2,813,602Euro 
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος


Επιστροφή...