ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»


Μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται η νέα δράση του ΕΣΠΑ- ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Στόχος: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση), επικεντρώνοντας σε (4) κατηγορίες παρεμβάσεων.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων είναι:
• Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
• Παρεμβάσεις για την ενίσχυση υγιεινής και ασφάλειας
• Παρεμβάσεις ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην προσφερόμενη υπηρεσία
• Παρεμβάσεις ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000€, ενώ ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται σε 111,1 εκατ. €.


Ποσοστό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και στην περίπτωση νεοπρασλαμβανόμενου προσωπικού προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%.

 


Επιλέξιμες Δράσεις ανά τομέα:


Εξοικονόμηση Ενέργειας:

 • Ανανέωση νέου εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης
 • Εργασίες διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- σύστημα ποιότητας εμπορικών καταστημάτων

 
ΤΠΕ

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών (mobileapps)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps)
 • Υποδομές cloud για εφαρμογές και δεδομένα
 • ASPs (applicationserviceproviders), για χαμηλού κόστους πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website)
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • Ψηφιακός εξοπλισμός (ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κλπ)
 • Εισαγωγή σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κλπ
 • Ολοκληρωμένα συστήματα εφαρμογών (λογιστικά συστήματα κλπ)
 • Παιδαγωγικός εξοπλισμός (διαδραστικοί πίνακες κλπ)

Υγιεινή και ασφάλεια χώρων στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • Ανανέωση εξοπλισμού
 • Δίκτυο διανομής: αριθμός, θέση, δίκτυο αποστολών προμηθευτών, παραγωγικών υποδομών, αποθηκών, κέντρων διανομής και πελατών
 • Διαχείριση αποθεμάτων: ποσότητα και χώρος αυτών, πρώτες ύλες, διαδικασία (WIP), και τελικό προϊόν
 • Ροή μετρητών (Cash- Flows): διευθέτηση πληρωμών συμπεριλαμβανομένων των όρων αυτών, καθώς και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Στρατηγική διανομής: έλεγχος λειτουργιών (κεντρικός, αποκεντρωμένος, επιμερισμένος), μέσα μεταφοράς (φορτηγά, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, σιδηροδρομικές, LTL, TOFC, COFC), συστήματα διανομής (crossdocking, DSD), στρατηγική αναπλήρωσης (pull, push), έλεγχος μεταφορών (ιδιωτικός, 3PL)
 • Πληροφορίες: προβλέψεις, δείκτες αναζήτησης, μεταφορές, συνεργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διάρκεια Έργων: Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 18/24 μήνες.

 


Επιστροφή...