Έργα

Projects

Έργα & Μελέτες: Διαχείριση Ποιότητας & Ασφάλεια

«ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 14000
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 7.380.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Υποστήριξη, Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 & ISO 14001
Χρονολογία: 2014-2015
Προϋπολογισμός: 12.915.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ELTEK Ε.Π.Ε.», Υποστήριξη
Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, 14001, 1801
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 615.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.»
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, & ISO 1801
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 7.380.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.»
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας EN 13986:2005 (CE)
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 2.460.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Μελέτη & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 14000
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 7.380.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Μελέτη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 615.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Χρονολογία: 2012
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

ΑΦΟΙ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Χρονολογία: 2012
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΚΙΡΟΔΗΜΟΣ- TECHNICAL»
Μελέτη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 615.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«AVANT GRADE ENERGY»
Μελέτη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 615.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΔΟΥΡΒΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
Μελέτη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 615.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ι. ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.»
Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 3.690.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.»
Έρευνα αγοράς πελατών (FYROM-CYPRUS-BULGARIA), Στρατηγικό Πλάνπ & Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 18.450.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΑΦΟΙ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ Ο.Ε.»
Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Β. ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε.»
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, & ISO 1801
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 7.380.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Υποστήριξη, Αναβάθμιση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 3.690.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε συνεργασία με τον ειδικό «ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 7.687.50Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ELTEK Ε.Π.Ε.»
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801 και αναβάθμιση ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 24.600.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«TECHNOMEDICAL Ltd»
Υποστήριξη & Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»
Υποστήριξη & Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 1.845.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Υποστήριξη & Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 3.690.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«EL.ST.AR Α.Ε.»
Εγκατάσταση Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 12.300.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΥΑΦ 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 & Διαχειριστική επάρκεια  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2011
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 12.300.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΒΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008   
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εξοπλισμοί εργαστηρίων
Χρονολογία: 2010
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

BRINX AE
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 1801   
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία – Χονδρικό εμπόριο
Χρονολογία: 2010
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ORTHOLOGISMOS Α.Ε.»
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14000
Χρονολογία: 2009-2010
Προϋπολογισμός: 38.880.00 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

«ΕΥΑΘ Α.Ε.»
Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 5.355.50 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΒΟΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΟΥΣ. ΚΙΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, PROTST K & ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ανάπτυξη, Εκτέλεση, Εγκατάσταση & Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 11.900.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΕ
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Διαγνωστικό κέντρο
Χρονολογία: 2009
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«BRINX Α.Ε.»
Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότηατς ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & ISO 1801
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 17.850.00Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Δήμος Φλώρινας
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 & Διαχειριστική επάρκεια   
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δήμος Πρεσπών/ Φλώρινας
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008   
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δήμος Μελίτης/ Φλώρινας 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 & Διαχειριστική επάρκεια 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δήμος Περάσματος/ Φλώρινας 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δήμος Κ. Κλεινών/ Φλώρινας
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δήμος Αετού/ Φλώρινας
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δ. Αμυνταίου
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Κοινότητα Νυμφαίου Φλώρινας
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Κοινότητα Λεχόβου
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Κοινότητα Βαρικού/ Φλώρινας 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής/ Φλώρινας
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΟΤΑ
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

ΕΥΑΦ Φλώρινας 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

ΑΝΦΛΩ ΑΕ 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 & Διαχειριστική επάρκεια 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Αναπτυξιακή Φλώρινας
Χρονολογία: 2008
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

ΔΕΚΠΟΤΑ ΑΕ
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Δημοτική Επιχείρηση Δράμας
Χρονολογία: 2007
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε.»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Λογιστικό γραφείο
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«GRAPHIC ARTS AE»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Τυπογραφείο
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«TΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT AE»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορική - επισκευών
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«PRESTIGE»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«MILLE KROM-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΠΕΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία χρωμάτων
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«A.ΚΑΖΑΖΗΣ Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ Ο.Ε.»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εταιρεία πληροφορικής
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε.»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ξενοδοχείο
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Συνεργείο καθαρισμού
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Συνεργείο καθαρισμού
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Συνεργείο καθαρισμού
Χρονολογία: 2006
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ IMPEX ΕΠΕ» 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Προϊόντων
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΩΜΠΑΠΑ ΑΕ - ΛΥΓΚΟΣ ΑΕ» 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Παροχή ξενοδοχειακών & τουριστικών υπηρεσιών καθώς & η παροχή υπηρεσιών catering
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFT HARD AE»
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία Προϊόντων & Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΩΜΠΑΠΑ ΑΕ - ΛΥΓΚΟΣ ΑΕ»
Πιστοποίηση της επιχείρησης κατά ΕΛΟΤ 1801 Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Παροχή ξενοδοχειακών & τουριστικών υπηρεσιών καθώς & η παροχή υπηρεσιών catering
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΑΒΚΟΜ ΑΕ»
Πιστοποίηση της επιχείρησης  κατά ΕΛΟΤ 1801 Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία προϊόντων & μηχανημάτων
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
Πιστοποίηση της επιχείρησης κατά ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία Ελέγχου
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Είδη διατροφής
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β.ΒΑΡΣΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Α.Β.Ε.Ε.» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Βαφή & Φινίρισμα υφασμάτων
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΛΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Βιομηχανία ασβέστου και υδροξειδίου του ασβεστίου
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΕΠΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ασφαλτικά μίγματα
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Είδη διατροφής
Χρονολογία: 2004
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

 «ΑΒΚΟΜ ΑΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: ΑΕ εμπορική προϊόντων & μηχανημάτων
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Λογιστικό γραφείο
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«IMPEX ΕΠΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία βιομηχανικών & βιοτεχνικών προϊόντων
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Προϊόντα αρτοποιίας, αρτοσκευάσματα & προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOFTHARD AE»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΙΩΑΝ. ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΩΤ. ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Προϊόντα αρτοποιίας, αρτοσκευάσματα & προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Χονδρεμπόριο ειδών διατροφής
Χρονολογία: 2001
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«Α. ΖΗΣΙΟΣ ΑΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994  
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Κατασκευή μεταλλικών καλουπιών
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«PRODIPLAST AE»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Κατασκευή πλαστικών αντικειμένων
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΒΙΟΚΑΛΠ ΟΕ»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Κατασκευή μεταλλικών μητρών
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«Γ. ΝΕΤΣΙΚΑΣ – Γ. ΣΙΩΤΑΣ ΟΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Κατασκευή μεταλλικών μητρών
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΕΛΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» 
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Βιομηχανία ασβέστου & υδροξειδίου του ασβεστίου
Χρονολογία: 2000
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Α.Β.Ε.Ε.»
Εφαρμογή, ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Βαφείο – Φινιριστήριο υφασμάτων
Χρονολογία: 1999
Θέση: Σύμβουλος πιστοποίησης

«Γ & Κ ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε.» 
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Χρονολογία: 1999
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«DANPEX A.E.» 
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Παραγωγή ηλεκτρικών λαμπτήρων
Χρονολογία: 1997
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«PILUX A.E.» 
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων
Χρονολογία: 1996
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης HACCP 
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Υπηρεσίες διατροφής
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«Ν.ΩΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» 
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης HACCP
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβών
Χρονολογία: 2002
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΖΕΡΒΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης HACCP
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Χονδρεμπόριο ειδών διατροφής
Χρονολογία: 2001
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«Γ & Κ ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε.»
Εφαρμογή και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης HACCP
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Χρονολογία: 2001
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ»
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπορία & Βαφή χαλύβων
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε-KOURASANIT» 
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Δομικά υλικά & ρωμαϊκά κονιάματα
Χρονολογία: 2003
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Α.Β.Ε.Ε.»
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Βαφείο – Φινιριστήριο υφασμάτων
Χρονολογία: 2002
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εμπόριο και επεξεργασία χαρτιού και χαρτοσακούλας
Χρονολογία: 2002
Θέση: Σύμβουλος υλοποίησης


Επιστροφή...