Έργα

Projects

Περισσότερα Έργα & Μελέτες: Καταναλωτικά, Πολιτιστικά, Κοινωνικές Δράσεις & Πολιτική, Εκπαίδευση & Αθλητισμός

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

IO-CONSUMO Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την επιμόρφωση μαθητών σε θέματα προστασίας καταναλωτών
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός : 102,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Development of business plan of the Romanian Consumer Organization, Phare-Partnership program
Χρονολογία : 2000 - 2002
Προϋπολογισμός : 100,000 Εuro
Θέση : Συντονιστής έργου

Development of the Academy of Balkan Consumers A.B.C. 
Χρονολογία: 1997 
Προϋπολογισμός: 80,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Έργου

Continuation of the development of the Euroguichet in Patras 
Χρονολογία: 1997
Προϋπολογισμός: 360,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Έργου

Δημιουργία ενός Διασυνοριακού κέντρου πληροφόρησης στην Πάτρα
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 195,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Eργου

Οργάνωση της Ομοσπονδίας Καταναλωτών στην Αλβανία - PHARE Pibp
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 80,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Έργου

Support of Consumer Policy in Ukraine - TACIS Program
Χρονολογία: 1997
Προϋπολογισμός: 1,500,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Εργου

Implementation of information campaign on unfair terms in consumer contracts
Χρονολογία: 1997 
Προϋπολογισμός: 10,000 Euro 
Θέση: Συντονιστής Έργου

Δημιουργία και λειτουργία βαλκανικού καταναλωτικού κέντρου (BCC) 
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 75,000 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου 

Αναπτυξιακό σχέδιο της Ένωσης Βουλγάρικων Ιδρυμάτων - PHARE Partnership and Institution Building Program
Χρονολογία: 1995
Προϋπολογισμός: 90,500 Euro 
Θέση: Συντονιστής έργου

Οργάνωση της Ομοσπονδίας Καταναλωτών στη Βουλγαρία - PHARE Partnership and Institution Building Program
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 180,000 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων - Πολιτισμός Υπουργείο Πολιτισμού
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 1,938,100 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

GRAFO arts – Greek African Oriented Arts – Πολιτισμός Culture CULTURE 2000 - Δήμος Θεσσαλονίκης
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 220,515 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Theatre with Taste Festival – Πολιτισμός Culture CULTURE 2000 - Δήμος Θεσσαλονίκης
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 1,195,188 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Mini Biennale – Αθήνας
Χρονολογία: 1998
Προϋπολογισμός: 616,287 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Cross – Med FERRARI (Πάτρα έως Αθήνα)
Χρονολογία: 1998
Προϋπολογισμός: 498,899 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Έκθεση Γλυπτικής και Φωτογραφίας με Θέμα « Σίδηρος και Κατασκευές» (Αθήνα)
Χρονολογία: 1998
Προϋπολογισμός: 205,430 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Μουσείο Παραδοσιακών Επίπλων Ύδρας
Χρονολογία: 1998
Προϋπολογισμός: 176,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Mini Biennale – Αθήνας
Χρονολογία: 1997
Προϋπολογισμός: 686,940 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Παραγωγή ενός καταναλωτικού οδηγού με 4 τηλεοπτικές προβολές με σκοπό να πληροφορήσουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 114,000 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

LINGUA : XYLOLINGUA
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 200,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

 

Κοινωνικές Δράσεις & Πολιτική

DEUCE - Programme Relating to community framework Strategy on Gender Equality
Χρονολογία: 2002
Προϋπολογισμός: 313,908 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος 

Supporting Harmonic Awareness Regarding Equality-Exchange Development and Transfer of Information and experience on Good Practice
Χρονολογία: 2001 - 2002
Προϋπολογισμός: 249,332.95 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος 

Promoting Active Citizenship in Europe - Support for information actions organized by non-governmental organizations
Χρονολογία: 2001 - 2002
Προϋπολογισμός: 98,726 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

 

Εκπαίδευση & Αθλητισμός

Special Diet Food – Εκπαιδευτική καμπάνια για την ασφάλεια τροφίμων
Χρονολογία : 2003
Προϋπολογισμός: 52,752 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Children & Product Safety – Εκπαίδευση των μαθητών για την ασφάλεια των παιχνιδιών
Χρονολογία : 2003
Προϋπολογισμός: 24,826.07 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Εκπαίδευση Βούλγαρων Δημοσιογράφων - LEONARDO
Χρονολογία : 2002 - 2003
Προϋπολογισμός: 74,368 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Euro and the vulnerable, Prince Program-Euro, one currency for Euro 
Χρονολογία : 2002 - 2003
Προϋπολογισμός: 412,200 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

COOKIES- Creating Objective Outlooks in Educating Schoolkids, Prince Program-Euro, one currency for Euro 
Χρονολογία : 2002 - 2003
Προϋπολογισμός: 335,691.2 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Training, Research and Education against Doping in Sport, TREAD - Pilot Projects for campaigns to combat doping in sport in Europe
Χρονολογία : 2000 – 2001
Προϋπολογισμός: 92,680 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Higher Awareness Needs for Doping in Sport, HANDS - Pilot Projects for campaigns to combat doping in sport in Europe 
Χρονολογία : 2000 - 2001
Προϋπολογισμός: 194,195 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Euro-Tour - Εκπαίδευση ξενοδοχοϋπαλλήλων για το Ευρώ, Prince Program-Euro, one currency for Euro 
Χρονολογία: 1999-2000
Προϋπολογισμός: 196,329 Εuro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Πρόγραμμα πληροφόρησης των Καταναλωτών σχετικά με την προστασία των προϊόντων, χαρακτηρισμό τροφίμων, ασφάλεια και παραπλανητική διαφήμιση. 
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 107,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Επαγγελματική Κατάρτιση συμβούλων ΜΜΕ σε θέματα μεταφοράς, τεχνολογίας και καινοτομίας - EUROFORM 
Χρονολογία: 1993 - 1994
Προϋπολογισμός: 48,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

 


Επιστροφή...