Έργα

Projects

Έργα & Μελέτες: Πληροφορική & Διαδίκτυο

BUSINESS PORTAL COSMOS 4U–SERVICES
CONSTRUCTION CMS, TRANSLATION CMS, PROMOTION NEWSLETTERS GOOGLE ANALYTICS & SEO
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 18.942.00Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

EGIS ΕΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Μέτρο: 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες»
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 9.160,16 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Μέτρο: 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτομικές Ενέργειες»
Χρονολογία: 2007
Προϋπολογισμός: 7.859,45 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

 OETTLI ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 133.131,44 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΛΑΡΙΣΑ
WIRELESS HOTSPOTS-ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 22.949,98 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΛΑΜΙΑ
WIRELESS HOTSPOTS-ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 22.049,98 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΚΤΙΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 44,200 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 248.885,73 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΥΡΑΝΙΟ ΦΙΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 39.151,11 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 80.020 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου


SAFE-BORDERS
Information actions on Internet Safety
Χρονολογία : 2002
Προϋπολογισμός: 2,813,602Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

Consumer Internet Safety Awareness - Information actions on Internet Safety
Χρονολογία : 2001-2003
Προϋπολογισμός: 91,857.77 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

On-line Networked Children’s Education - Information actions on Internet Safety
Χρονολογία : 2001-2003
Προϋπολογισμός: 115,859.73 Euro
Θέση: Tεχνικός Σύμβουλος

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Μέθοδοι Ανάλυσης-Σύνθεσης και Υπολογισμού Ορθογώνιων Συστημάτων BOOLEAN Συναρτήσεων σε Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών 
Χρονολογία: 2001
Προϋπολογισμός: 45,786 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003
Κατασκευή αποδοτικών αλγορίθμων για την ανάπτυξη υψηλής αποδοτικότητας κρυπτογραφικών συστημάτων & κωδικοποίησης δεδομένων με εφαρμογές στην ασφάλεια μετάδοσης πληροφοριών.
Χρονολογία: 2003
Προϋπολογισμός: 234,950 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

Connection of Euroguichet in Patras to Internet -Σύνδεση του διασυνοριακού κέντρου πληροφόρησης των καταναλωτών της Πάτρας στο Internet
Χρονολογία: 1997
Προϋπολογισμός: 60,000 Euro
Θέση : Συντονιστής Έργου

RETEX
Προμήθεια συστήματος αυτόματης σχεδίασης προϊόντων
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 44,000 Euro
Θέση: Συντονιστής Προγράμματος

Μελέτη ολοκληρωμένου συστήματος CAD - RETEX
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 31,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

COMMERCE 2000- Electra
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 40,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος


Επιστροφή...