Έργα

Projects

Έργα & Μελέτες: Επιχειρησιακά Προγράμματα I

ΓΚΑΒΟΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο.Α.Ε.Δ πρόγραμμα προώθησης και οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
18.620,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΖΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗ ΔΑΦΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο.Α.Ε.Δ Πρόγραμμα προώθησης και οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
15.390,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΙΑΜΑΚΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο.Α.Ε.Δ Πρόγραμμα προώθησης και οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
12.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο.Α.Ε.Δ Πρόγραμμα προώθησης και οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
13.712,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΩΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ο.Α.Ε.Δ Πρόγραμμα προώθησης και οικονομικής ενίσχυσης 10.000 ανέργων»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
17.810,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.ΤΟΤΤΗ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας - Καινοτομία.Μεταποίηση και Τουρισμός»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
110.037,83€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΠΑΥΛΙΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας - Καινοτομία.Μεταποίηση και Τουρισμός»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
300.408,60€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας - Μεταποίηση και Τουρισμός»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
400.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

Δ.Α. ΤΟΛΙΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας - Μεταποίηση και Τουρισμός»
Χρονολογία: 
2019
Προϋπολογισμός: 
380.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

Α. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
46.300,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΙΛΑΝΤ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
40.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
50.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΕ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
40.040,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
51.750,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΙΖΩ ΛΥΝΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση δράσεων επιχειρηματικότητας - Ψηφιακό Βήμα»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
35.300,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΛΑΜΠΕΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
400.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
308.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
397.797,91€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2018
Προϋπολογισμός: 
380.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
25.000,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2017
Προϋπολογισμός: 
23.530,71€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
112.672,50€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
41.850,64€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
49.032,02€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
55.517,00€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΝΙΟΓΛΟΥ Δ.- ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
60.014,40€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
24.999,13€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
30.999,94€
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - MODERNANALYTICS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 
2016
Προϋπολογισμός: 
620.00Euro
Θέση: 
Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 868.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 744.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Χρονολογία: 2016
Προϋπολογισμός: 3.472.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TUV AUSTRIA HELLAS Ltd
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προώθηση των πωλήσεων
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 1.353.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): Προετοιμασία, Καταγραφή, Διοίκηση & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 3.997.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 6.150Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»
Χρονολογία: 2015
Προϋπολογισμός: 4.920.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

MAKTE Ε.Π.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προετοιμασία, Καταγραφή, Διοίκηση & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 3.075.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 4.920.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Χρηματοδότησης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΚΙΟΤΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)-ΕΣΠΑ»
Χρονολογία: 2014
Προϋπολογισμός: 3.710.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 861.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

SANITEC Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 861.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 1.230.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ELTEK Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Processing in New Conditions- Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 2.460.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΕΖΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ E.E.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Πλάνο Marketing, Προώθηση, Διαφημιστική Καμπάνια Πωλήσεων, οργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας με flyers
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 14.268.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

HELP ΚΟΙν.Σ.ΕΠ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «KEAT» & Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προώθηση & Πωλήσεις
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 500.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΒΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): Προετοιμασία, Καταγραφή & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Πλάνου για χρηματοδότηση της επιχείρησης
Χρονολογία: 2013
Προϋπολογισμός: 954.79Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ&Δ ΚΟΪΟΣ O.E.
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ»
Χρονολογία: 2012-2013
Προϋπολογισμός: 24.600.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΟΛΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές»
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 140.346,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Εναλλακτικός Τουρισμός»
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 65.254,81 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

GYM PARK Ε.Π.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Πώληση Πάρκου Γυμναστικής
Χρονολογία: 2012
Προϋπολογισμός: 1.046.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος


ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 61.344,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Θειόπουλος Ιωάννης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Digi-Retail»
Χρονολογία: 2011-2012
Προϋπολογισμός: 16.997,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 400.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 110.233,63 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

BUSINESS PORTAL COSMOS 4U–SERVICES
Κατασκευή CMS, Μετάφραση CMS, Προώθηση Ενημερωτικών Δελτίων GOOGLE ANALYTICS & SEO
Χρονολογία: 2011
Προϋπολογισμός: 18.942.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 1.190.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

EUROCERT Α.Ε.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 848.70.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

PROTON BANK Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προσέλκυση Επενδυτών
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 738.00.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ATTICA BANK
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: « Χρηματοδοτική Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων: στους τομείς δράσης Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο/Υπηρεσίες»- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Προσέλκυση Επενδυτών
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 4.428.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

IONIKI EIF
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Μελέτη οργάνωσης & λειτουργίας της εταιρείας στην παραγωγή καλτσών & καλσόν “SUPERIOR UNDIES SA”
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 18.450.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: Επιλογή & Εγκατάσταση Επιχειρηματικών Πάρκων
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 9.840.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Χρονολογία: 2010
Προϋπολογισμός: 79.964,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Δ. ΔΡΙΜΟΝΗΤΗΣ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

BRINX Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» 
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 2.380.00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ETILKA Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

AME Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

DELTA LOGISTICS Ε.Π.Ε.
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 5.950.00Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

SANITEC Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «INTERREG III C ENTREPRENEURSHIP SUPPORT FOR SMALL AND VERY SMALL ENTERPRISES »
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 6.723,50Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,50 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΟΖΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΕΡΜΙΟΝΗ Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

IN FASHION Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

OPUS A. BOUZAKIS O.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
Χρονολογία: 2009
Προϋπολογισμός: 1.190,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 26.318,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 10.330,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 34.015,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL Ε.Π.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 30.980,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 8.480,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΛΕΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 5.018,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΑΛΑΙΔΟΥ Χ. - ΜΑΥΡΙΔΟΥ Θ. Ο.Ε.
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 27.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 6.767,88 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 39.075,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΦΛΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 5.026,61 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» - ΔΡΑΣΗ 5.4.
Χρονολογία: 2007-2009
Προϋπολογισμός: 14.395,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

TECHNOMEDICAL ΕΠΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 149.829,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΠΕΤΤΥ Ι. ΧΑΣΣΟΝ ΟΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 149.846,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 111.406,56 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΡΑΣΙΔΗΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 96.142,82 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ-ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρονολογία: 2007-2008
Προϋπολογισμός: 127.900,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΤΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΜΕΤΡΟ 2.7 – ΔΡΑΣΗ 2.7.5 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ & ΠΜΕ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 147.220,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

STUDIO PRESTIGE
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 98.836,24 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 81.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 52.477,78 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΠΡΕΣΠΑ»
ΜΕΤΡΟ 2.11 - ΔΡΑΣΗ 2.11.2 - «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 100.000,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

Ζ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Μέτρο 2.11.1 - «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου»
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 65.985,10 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΙΟΥΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 39.580,42 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ
ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 181.590,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΚΙΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 183.474,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χρονολογία: 2006
Προϋπολογισμός: 219.655,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

A. KOΥΚΙΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
WOODYLINE – ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 289.440,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ
ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 344.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

MOBILE DI QUALITA ABEE
ΜΕΤΡΟ 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 92.700,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΔΕΡΜΑ CANGY ΕΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 84.408,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΧΑΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 88.512,50 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 101.679,21Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΤΣΙΟΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 88.860,80 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΦΟΙ ΚΥΖΕΡΙΔΗ ΟΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 77.476,99 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Χρονολογία: 2005
Προϋπολογισμός: 97.031,18 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 99.195,59 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 2.7.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 352.355,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΠΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 2.7.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Χρονολογία: 2004
Προϋπολογισμός: 118.109,00 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Χρονολογία: 2001-2002
Προϋπολογισμός: 60,000 Euro
Θέση: Τεχνικός Σύμβουλος

«Αφοι Γεωργίου Βρέλλα & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9002 - Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας
Χρονολογία: 1999-2000
Προϋπολογισμός: 16,000 Euro
Θέση: Συντονιστής έργου

Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού - Cluster
Χρονολογία: 1998-99
Προϋπολογισμός: 617, 000 Euro
Θέση: Συντονιστής Έργου

«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Α.Ε.» - RETEX
Μελέτη ποιοτικού ελέγχου κατά ISO 9001
Χρονολογία: 1996
Προϋπολογισμός: 29,500 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

Βιομηχανία Κονσερβοποίησης φρούτων - CRAFT (BRITE-EURAM)
Ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου ποιότητας, χαμηλού κόστους 
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 15,000 Euro
Θέση: R&D Σύμβουλος

INTERPRISE '95 : Βουλγαρία
Χρονολογία: 1994-1995
Προϋπολογισμός: 120,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος 

«DANPEX Α.Ε.» - RETEX
Μελέτη της εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 29,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

«DANPEX Α.Ε.» - ETBA-ΒΙΠΕ-ΜΕΝΤΩΡ
Μελέτη αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής 
Προϋπολογισμός: 25,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

«PILUX Α.Ε.» - RETEX
Μελέτη ποιοτικού ελέγχου κατά ISO 9001 
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 23,500 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος

«DANPEX Α.Ε.»- ETBA-ΒΙΠΕ-ΜΕΝΤΩΡ
Μελέτη ανάπτυξης ηλεκτρονικού συστήματος  
Χρονολογία: 1994
Προϋπολογισμός: 25,000 Euro
Θέση: Συντονιστής προγράμματος


Επιστροφή...