Νέα/Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(2016)

 


Η E.g.i.s. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εταιρειών – συνεργατών, σας πληροφορεί ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας οι Νέες Προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και Απολογισμός Προσκλήσεων ΕΠΑνΕΚ, που αναμένεται να δημοσιευθούν εντός του τρέχοντος έτους 2016.

  

 • Β’ Κύκλος Δράσεων/ Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)-ΕΣΠΑ: 

Επιχειρησιακά Προγράμματα:

 1. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»- Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 50€ εκατ.
 2. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» -Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 140€ εκατ.
 3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»- Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης 48€ εκατ.  

 

 • Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους, 
  • Δικαιούχοι: επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό 50-250 ατόμων & κύκλος εργασιών έως και 50€ εκατ.
  • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 100€ εκατ.

 

 • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters & λοιπόν δομών ενεργής επιχειρηματικότητας,
  • Στόχος: η δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους κύριους στρατηγικούς τομείς της χώρας.
  • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 45€ εκατ.

 

 • Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μονάδων,
  • Στόχος: η ενίσχυση ίδρυσης νέας τουριστικής μονάδας ή/και επέκτασης υφιστάμενης με την ανέγερση νέων.
  • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 240€ εκατ. 

 

 • Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου,
  • Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς,
  • Στόχος: η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και τη καινοτομία
  • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 370€ εκατ. 

 

 •  Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising 

 

 • Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας 

 

 

 

Για να μεταβείτε στην Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 πατήστε εδώ.


 Επιστροφή...