Νέα/Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"- ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020

26/10/2016 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Προσωρινοί Κατάλογοι Δυνητικών Δικαιούχων & Βαθμολογικής Κατάταξης:

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων & Βαθμολογικής Κατάταξης της Δράσης (Παράτημα Ι)

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων & Βαθμολογικής Κατάταξης της Δράσης (Παράτημα ΙΙ) 

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων & Βαθμολογικής Κατάταξης της Δράσης (Παράτημα ΙΙΙ)

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων & Βαθμολογικής Κατάταξης της Δράσης (Παράτημα ΙV)


Για να μεταβείτε στην ανάγνωση του πλήρες κειμένου πατήστε εδώ

 


Επιστροφή...