ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ

 

Με γνωστοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), σύμφωνα με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (3924/Β/7-12-2016) των μέτρων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων, οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν στα εξής:

1. Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας
2. Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας


Στόχοι των δράσεων:

  •  διάθεση των αποβλήτων των ελαιουργείων ως υδρολίπανση των ελαιώνων, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κλπ,
  •  Αποθήκευση των αποβλήτων των ελαιουργείων σε εδαφοδεξαμενές, όπου μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
  •  Μεταφορά των αποβλήτων των ελαιουργείων ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσεων: 11 εκατομμύρια €.


Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας: Η δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αφορούν στην παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του τομέα περιβάλλοντος, και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων ελαιουργείων) υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας - ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Προϋπολογισμός παρούσας δράσης 30 εκατομμύρια €.


Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας: Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων λειτουργίας, που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών οικονομιών κλίμακας, καθώς και τη βελτίωση της δυνατότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Η στοχευμένη εφαρμογή της στον κλάδο των ελαιουργείων, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας καθετοποιημένων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, συνδέοντας τον τομέα προώθησης και εμπορίας καινοτόμων προϊόντων με την έρευνα που πραγματοποιείται στα ερευνητικά κέντρα. Προϋπολογισμός παρούσας δράσης 80 εκατομμύρια €.

 

 

 

 

 

 

 


Επιστροφή...