ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

Αναμενόμενα Προγράμματα Χρηματοδότησης 2016

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(2016)

 

 

 

  • Β’ Κύκλος Δράσεων/ Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)-ΕΣΠΑ:

 

Επιχειρησιακά Προγράμματα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

«Αναβάθμιση πολύ μικρών  & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης

50€ εκατ.

140€ εκατ.

48€ εκατ.

 

 

 

 

  • Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους,

 

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό 50-250 ατόμων & κύκλος εργασιών έως και 50€ εκατ.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 100€ εκατ.

 

  • Ανάπτυξη clusters, meta-clusters & λοιπόν δομών ενεργής επιχειρηματικότητας,

 

Στόχος: η δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους κύριους στρατηγικούς τομείς της χώρας.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 45€ εκατ.

 

  • Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μονάδων,

 

Στόχος: η ενίσχυση ίδρυσης νέας τουριστικής μονάδας ή/και επέκτασης υφιστάμενης με την ανέγερση νέων.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 240€ εκατ.

 

  • Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου,

 

Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Φορείς,

 

Στόχος: η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων  στην έρευνα και τη καινοτομία

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 370€ εκατ.

 

 

  • Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

 

  • Αναβάθμιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας


Επιστροφή...